Kategorier
Etablera företag

Fortsatt topplacering för näringslivsklimatet i Arjeplog

För tredje året i rad placerar sig Arjeplog på andraplats i Norrbotten när Svenskt Näringsliv släpper kommunrankningen från näringslivet. Totalt hamnar Arjeplog på plats 110 i riket vilket är 8 placeringar sämre än föregående år.

Enkätfrågor som fått goda betyg från företagen är ”Information till företagen” och ”Dialog med kommunens beslutsfattare”.

– Information till företagen är en fråga vi tidigare inte fått så gott betyg i, och där vi därför försökt att arbeta med vår kommunikation med företagen. Därför känns det extra roligt att se att företagen märkt av att vi bättrat oss, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.

På tio år har Arjeplog klättrat från plats 232 i rankningen till plats 110, och som bäst har Arjeplog legat på plats 88. Enkätfrågor som fått sämre betyg i årets rankning från företagen är ”Upphandling” och ”Konkurrens från kommunens verksamheter. Även om Lotta Lestander gläds av dagens besked blickar hon redan framåt.

– Ett gott företagsklimat ligger i allas vårt intresse och något vi försöker jobba långsiktigt med. Även om det är glädjande att vi ligger kvar på en andraplats i länet, vill vi självklart fortsätta jobba för att bli ännu vassare.

Nedan kan du läsa en sammanställning av enkätsvaren.

Kategorier
Etablera företag

”Attraktion”- att bygga hållbara samhällen i den gröna omställningen

Projektet North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen i samband med de stora investeringar för en grön omställning som nu sker. Swedish Lapland Visitors Board leder delprojektet ”Attraktion” och har därför haft en workshop i Arjeplog för att kartlägga de behov, önskemål och visioner som finns här. Ella Jonsson, Innovation Manager och Ulf Hägglund, Projektledare, ledde deltagarna från bland annat Lärcentra, Argentis, kommunledningsstaben och Hornavanskolan för att identifiera de mest kritiska områdena att arbeta med ur attraktivitetssynpunkt.

Projektet är indelat i fyra områden: attraktion, kompetens, fysisk planering och energi där Swedish Lapland Visitors Board leder delprojektet ”Attraktion”. Detta delprojekt kommer arbeta med inventering av plattformar och kanaler, digital distribution, identitetsskapande marknadsföring, kompetensutveckling av platsens styrka samt mottagarkapacitet, organisering av resurser för inflyttande och för att vara en attraktiv plats att stanna kvar på.

Under workshopen diskuterades vad som är Arjeplogs styrkor, som vi ska fortsätta att arbeta med, och vad som är Arjeplogs svårigheter och som håller oss tillbaka. En insikt som framkom under dagen var:

”Arjeplog upplever att det är lätt sprids negativa rykten och osanna berättelser om ”hur det är” i Arjeplog. Det finns en anda, ett beteende som gör att man lätt fastnar i en negativ retorik och spiral. Dessa negativa rykten och berättelser missgynnar utvecklingen i kommunen”

Nästa steg i projektet blir att testa en kampanj med fokus på PR som sprider en positiv bild av Arjeplog där den primära målgruppen är Arjeplogs egna befolkning och sekundär målgrupp är övriga norrbottningar.

Arjeplog måste också se över den digitala mottagarkapaciteten. Vad behöver Arjeplog utveckla och åtgärda för att säkerställa möjligheten att kunna rikta kommunikation till internationella inflyttare till kommunen?

Kategorier
Etablera företag

Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Arjeplog

Vi har haft besök av Hans Andersson från Svenskt Näringsliv som träffade politiker, tjänstepersoner och lokala företagare för att prata om årets Företagsklimat, en enkät som Svenskt Näringsliv årligen skickar ut till företag i kommunerna. Årets rankning släpps den 28 september, men Andersson berättade om vad de fått in för indikationer från företagen i Arjeplog.

De senaste åren har företagsklimatet i Arjeplog fått gott betyg och hamnat på en andraplats i rankingen i Norrbotten, men Anderson pekade på vilka områden som företagen är mindre nöjda med och vad företagen upplever blivit bättre. Några av de områden som företagen upplever blivit bättre är trygghet/brottslighet och information till företag. Områden som fått sämre betyg är bland annat infrastruktur, upphandling och konkurrens från kommunen.

Även om företagsklimatet i Arjeplog är relativt bra, så är företagsklimatet i Norrbotten över lag dåligt jämfört med övriga Sverige.

– Norrbotten har en negativ befolkningstillväxt och sämsta företagsklimatet i landet samtidigt som det är låg arbetslöshet och det görs miljardinvesteringar i regionen. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Den 28 september släpps resultaten av enkäten i sin helhet och vi kommer prata mer om den på vår företagarfrukost den 30 september. Om du vill vara med och lyfta dina åsikter om företagsklimatet, se till att svara på enkäten om du får den skickad till dig, Enkäten brukar skickas ut under januari- mars.

Kategorier
Etablera företag Starta företag

Bra att veta

Den här broschyren är till för dig som är intresserad av att starta företag här. Här finns värdefull information om möjligheter och skyldigheter som företagare i Sverige och vad som gäller specifikt i den här delen av landet.

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

This brochure is for those who are interested in starting a company here. Here you will find valuable information about possibilities obligations as entrepreneurs in Sweden and what applies specifically in this part of the country.

Click on the image to download the brochure.
Kategorier
Etablera företag

Företagsklimatet enligt Arjeplogs företagare

Idag offentliggjordes resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att ta tempen på företagsklimatet i kommunerna.

Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Arjeplog på plats 102 i Sverige och tvåa i Norrbotten.

För Arjeplogs del har enkätsvaren blivit alltmer positiva sett över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, allmänhetens attityder till företagande samt information till företagen.

Områden där Arjeplogs företagare ser utvecklingsbehov är upphandling, infrastruktur (tåg, flyg och vägnät) samt tillgång på relevant kompetens.

På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har arjeplogsföretagarna svarat 3,7 på en sexgradig skala, vilket är näst högst i Norrbotten (efter Boden). Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige. Det är är tredje året i rad som företagen i Arjeplogs ranking är den näst högsta i Norrbotten.

– Vi är glada men inte nöjda efter vi tagit del av resultatet. Vi jobbar hela tiden för att förbättra dialogen och kommunikationen med våra lokala företagare för att fånga upp och i möjligaste mån tillmötesgå behov och önskemål som de har, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.

70 arjeplogsföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2021. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september.

Kategorier
Etablera företag

Företagarfakta

Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Norrbotten, 336 st. Detta enligt Företagarnas rapport Företagarfakta 2020.I rapporten finns mycket intressant att ta del av gällande näringslivet i Arjeplog.

Visst du att det är 13,7% av våra företag som ägs/drivs av kvinnor, det vanligaste yrket bland arjeplogarna är maskinförare, folkmängden i Arjeplog har minskat med 17,4 procent under perioden 2000-2018, totalt pendlar 348 personer från en annan kommun till Arjeplog, 150 invånare från Arjeplog arbetar i en annan kommun, 15 procent av Arjeplogs kommuns befolkning har minst en treårig eftergymnasial utbildning.

Etableringsfrekvensen i Arjeplog år 2018 låg på 11,6% vilket kan jämföras med 10,8 för riket (etableringsfrekvens= antal nystartadeföretag per 1 000 invånare) Detta och mycket annat spännande kan du läsa i rapporten Företagarfakta 2020:

Kategorier
Etablera företag Utveckla företag

Statsbidrag ska stärka näringslivsutvecklingen i Arjeplog

Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn är tre av de 39 kommuner i Sverige som fått särskilt statsbidrag med 1,76 miljoner kronor per år under de närmaste tre åren för näringslivsutveckling.

Arjeplogs kommunalråd Isak Utsi säger att det extra stödet har gett förutsättningar att arbeta långsiktigt med näringslivsutveckling på ett helt annat sätt än tidigare.

Kommunen har överhuvudtaget inte haft möjlighet att sätta av såna här resurser tidigare, säger Utsi.

Tidigare bidrag har bland annat möjliggjort att stärka upp näringslivsbolaget personalmässigt genom olika projekt inom allt från besöksnäring till kulturella näringar och företagsutveckling.

Foto: Martin Stråmo

En av prioriteringarna framöver är att tillsammans med andra kommuner ta fram en plan för hur vi finansierar näringslivsarbetet även efter att de här tillfälliga stöden upphör om några år, så vi inte står handfallna. En positiv effekt i det är att vi får en tätare samverkan mellan näringslivskontoren som kan dela resurser och utbildningar, gemensamt bevaka omvärlden och möjliggöra större gemensamma satsningar på näringslivet vid behöv, konstaterar Utsi.

Text: www.pt.se