Alla våra pågående projekt

SHiMR

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen.

I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda behovsanpassade stöd och kompetenshöjande aktiviteter. Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

Projektägare: Lycksele Kommun
Projekttid: 2023 – 2025
Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

*Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbottens och Västerbottens inland. Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun.
(För mer information om Region 10: region10.se)


Padelbana Utomhus

Argentis har i samverkan med lokala företagare, projektet Youth Up North, Arjeplogs Sportklubb samt Arjeplogs Kommun sökt och beviljats ett projekt via Leader Lapland för att sätta upp en padelbana utomhus. Byggandet av banan är påbörjat och den beräknas stå klar under våren/sommaren 2023.
Tänkt placering för banan är på området bakom Sporthallen, på Strömvägen i Arjeplog. (bredvid befintlig tennisplan)

Projektägare: Argentis
Medfinansiär: 1.145.000 kr via Leader Lapland 2020


Fågeltorn

Argentis har i samverkan med lokala Naturskyddsföreningen Arjeplog, projektet Youth Up North samt Arjeplogs Kommun sökt och beviljats ett projekt via Leader Lapland för att sätta upp ett fågeltorn.
Byggandet av tornet ör planerat att påbörjas våren 2023.
Tänkt placering för banan är i Sälla, där mark arrenderas av Arjeplogs Allmänning för tornet. Intill tornet kommer även en grillplats att byggas och målet är att skapa ett besöksmål för fågel- och friluftsintresserade arjeplogare och besökare/turister i alla åldrar.

Projektägare: Argentis
Medfinansiär: 416.895 kr via Leader Lapland 2020


Matcha & validera – modell för kompetenskapacitet

Ett projekt som ska jobba för enkla och effektiva sätt att utbilda och göra kompetenshöjande insatser för det lokala näringslivet. Målet är att ta fram en modell för hur Argentis i samverkan med företag i det lokala näringslivet, Lärcentra, Hornavanskolan, KomVux, Arjeplogs Kommun ska kunna möta och tillgodose näringslivets kompetensbehov.

Projektägare: Argentis
Projekttid: 2023
Medfinansiär: Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF)


Develoop – Implementering lokal nivå 2023

Ett fortsättningsprojekt av Develoop – projektet där vi skapade ett digitalt jämställdhetsverktyg. I implementeringsprojektet ska vi validera det digitala stödets användbarhet, dess effekt och utveckling av innehållet samt utveckling av arbetssätt som de lokala tillväxtfrämjarna kan sprida till övriga Sverige. Vi ska även i projektet göra insatser mot företag i syfte att öka kunskap om risker med att inte arbeta med jämställdhet i relation till kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Genom att introducera Develoop för företagen är förhoppningen att det ska bli ett verktyg som företagen kan använda i sin verksamhet och i sitt jämställdhetsarbete. Ett verktyg som blir naturligt för företag att använda återkommande. Förhoppningen är även att företagen ska få insikt i hur jämställdhetsarbete kan bidra till ökad tillväxt och lönsamhet i företaget.

Samarbetspartner i projektet: Strukturum Jokkmokk samt Älvsbyn Kommuns näringslivsenhet.

Projektägare: Argentis
Projekttid: 2023
Finansieras av Region Norrbotten