BCD

BCD, Business Capacity Development in Swedish Lapland, är ett regionalt samverkansprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets mål är att genom kapacitetsstärkande åtgärder öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom besöksnäringen.

Projektet ska:

  • Stärka och vidareutveckla besöksnäringens konkurrenskraft.
  • Få fler företag i regionen att växa.
  • Växa på nya tematiska eller internationella marknader.

Detta genomförs genom insatser inom affärsutveckling och marknadsutveckling, där de marknadsutvecklande insatserna riktar sig både mot slutresenärer och kommersiella partners. Inom ramen för affärsutveckling genomförs kompetensstärkande insatser för besöksnäringsföretag i regionen. Läs mer om projektet på Swedish Lapland Visitors Boards hemsida.

Här hittar kan du läsa mer om de utbildningar som erbjuds den närmsta tiden.

Vill du veta mer om marknadsföring och försäljning kan du läsa mer om det här.

BCD pågår till 2022-12-31. I projektet arbetar Anna-Lena Le Goascogne och Stina Ederlöv.