Kategorier
Etablera företag

Företagarfakta

Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Norrbotten, 336 st. Detta enligt Företagarnas rapport Företagarfakta 2020.I rapporten finns mycket intressant att ta del av gällande näringslivet i Arjeplog.

Visst du att det är 13,7% av våra företag som ägs/drivs av kvinnor, det vanligaste yrket bland arjeplogarna är maskinförare, folkmängden i Arjeplog har minskat med 17,4 procent under perioden 2000-2018, totalt pendlar 348 personer från en annan kommun till Arjeplog, 150 invånare från Arjeplog arbetar i en annan kommun, 15 procent av Arjeplogs kommuns befolkning har minst en treårig eftergymnasial utbildning.

Etableringsfrekvensen i Arjeplog år 2018 låg på 11,6% vilket kan jämföras med 10,8 för riket (etableringsfrekvens= antal nystartadeföretag per 1 000 invånare) Detta och mycket annat spännande kan du läsa i rapporten Företagarfakta 2020: