Om Argentis

Argentis har i uppgift att stödja och utveckla näringslivet i Arjeplogs kommun.

Det gör vi bland annat genom att hjälpa dig som vill starta, utveckla eller etablera ett företag i Arjeplog.

För oss är det viktigt att ha en god kontakt med de lokala företagen. Vi verkar för att Arjeplog ska vara en attraktiv plats för både företag och människor. Det gör vi genom att anordna workshops, träffar och andra aktiviteter som på olika sätt utvecklar de lokala företagen och de människor som driver dem.

Vi arbetar för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen i kommunen. Det gör vi bland annat genom att analysera undersökningar av företagsklimatet och ta fram förslag till åtgärder för att förbättra det.

Vi medverkar också i regionalt näringslivssamarbete och agerar kontaktperson och företrädare för Arjeplogs kommun gentemot andra myndigheter och organisationer i näringslivssammanhang.

Dina idéer och planer är trygga hos oss. Vi på Argentis har sekretess och delar aldrig känsliga uppgifter med tredje part.