Kategorier
Kunskap

Bra att veta

Den här broschyren är till för dig som är intresserad av att starta företag här. Här
finns värdefull information om möjligheter och skyldigheter som företagare i Sverige
och vad som gäller specifikt i den här delen av landet.

This brochure is for those who are interested in starting a company here. Here
you will find valuable information about possibilities obligations as entrepreneurs
in Sweden and what applies specifically in this part of the country.

Kategorier
Nyheter

Företagsklimatet enligt Arjeplogs företagare

Idag offentliggjordes resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att ta tempen på företagsklimatet i kommunerna.

Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Arjeplog på plats 102 i Sverige och tvåa i Norrbotten.

För Arjeplogs del har enkätsvaren blivit alltmer positiva sett över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, allmänhetens attityder till företagande samt information till företagen.

Områden där Arjeplogs företagare ser utvecklingsbehov är upphandling, infrastruktur (tåg, flyg och vägnät) samt tillgång på relevant kompetens.

På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har arjeplogsföretagarna svarat 3,7 på en sexgradig skala, vilket är näst högst i Norrbotten (efter Boden). Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige. Det är är tredje året i rad som företagen i Arjeplogs ranking är den näst högsta i Norrbotten.

– Vi är glada men inte nöjda efter vi tagit del av resultatet. Vi jobbar hela tiden för att förbättra dialogen och kommunikationen med våra lokala företagare för att fånga upp och i möjligaste mån tillmötesgå behov och önskemål som de har, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.

70 arjeplogsföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2021. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september.

Kategorier
Kunskap

Hur förändrades resandet till Arjeplog under pandemin?

I dagarna presenterade SCB slutgiltiga inkvarteringsstatistiken för hela 2021. Trots en stark återhämtning har resandet till Arjeplog inte kommit upp till samma nivåer som innan pandemin. Andelen svenska resenärer har ökat jämfört med innan pandemin, men bortfallet av de utländska gästnätterna är fortfarande kännbar.

De senaste åren har gästnätterna i Arjeplog legat stadigt på en hög nivå. Därför blev konsekvenserna av restriktioner och stängda gränser högst påtagliga här. Även om andelen svenska resenärer har ökat under 2021 så kompenserar de inte för de stora tappet av utländska gäster där avsaknaden av norska gäster varit mest påtaglig.

– Totalt under 2021 hade vi en ökning av gästnätter på 14 procent jämfört med under 2020, vilket känns hoppfullt efter ett tungt 2020. Första halvåret av 2021 såg vi det största tappet av gästnätter, medan sommaren och hösten började närma sig nivåer av registrerade gästnätter innan pandemin. Det beror främst på en ökad inhemsk turism samt en ökning av affärsresor under hösten, säger Anna-Lena Le Goascogne, destinationsutvecklare på Argentis.

Norrbottningar rest på hemmaplan

Statistik från Telia visar att det är i första hand norrbottningar som rest runt i Norrbotten under sommarmånaderna, tätt följt av resenärer från närliggande regioner. Resenärer från södra delen av Sverige har klart minskat under pandemin.

– Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet eftersom statistiken nollställs var 24:e timme. Men jämför man antal förflyttningar under sommaren 2019 och sommaren 2021 har besök som påbörjats i till exempel Stockholmstrakten minskat med 23 procent, säger Maria Sirviö, utvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board, på Swedish Lapland Visitors hemsida.

Kategorier
Okategoriserade

Björn Ferry och Heidi Andersson snackar hållbart skogsbruk

Björn Ferry & Heidi Andersson på besök i Arjeplog. Tillsammans med moderator Fredrik Westerlund medverkade de på en av våra skogsträffar, där de delade de med sig av sin kunskap, men också sin glädje och nyfikenhet inför att leva ett mer hållbart liv. Med målet att vara fossilfria 2025.

Ett liv som innefattar både ett aktivt skogsägande men också praktiska saker i vardagen utifrån mottot att dina handlingar, de val du gör faktiskt HAR betydelse.Paret Ferry/Andersson är smittande positiva samtidigt som de inte sticker under stol med att vissa skogs- och hållbarhetsfrågor är komplexa.

– Men glöm inte att ha kul på vägen, säger Heidi.

– Och att det är tillåtet att ändra sig ifall du hittar ny kunskap eller får helt nya perspektiv, fyller Björn i.

Träffen besöktes av ett femtiotal personer på Hotell Lyktan och arrangerades av Arjeplogs allmänning och Argentis.

Kategorier
Nyheter

Ny utbildning initierad av näringslivskontor

Nu startar FEI (Företagsekonomiska institutet) nya utbildningen ”certifierad näringslivsutvecklare”.

– De som arbetar med kommunal näringslivsutveckling har ofta väldigt olika bakgrund och målet med utbildningen är att skapa mer enhetlig kunskapsnivå, säger Mikael Weimarck, akademisk chef på FEI.

Utbildningen är framtagen på direkt förfrågan från näringslivscheferna i de tio inlandskommuner i Norrland som ingår i ”Region 10” – Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Malå, Norsjö, Lycksele, Åsele, Dorotea, Arjeplog och Arvidsjaur. Den riktar sig främst till dig som är yrkesverksam näringslivsutvecklare, företagslots eller näringslivschef på kommunal näringslivsenhet, näringslivsbolag, nyföretagarcentrum och tillväxtavdelning, eller som har en motsvarande roll på regional eller statlig nivå.

– Idén om att ta fram en sådan här utbildning har funnits i många år. Det senaste året har vi jobbat aktivt tillsammans, de tio inlandskommunerna i “Region 10”, med de kunskapsbehov som är gemensamma för oss alla. Alla näringslivschefer i kommunerna har intervjuats och vi har också haft olika workshops för att i samverkan identifiera behov och kunskapsområden för att ha få fram ett underlag till utbildningen. Det känns häftigt att utbildningen som vi initierat kommer att erbjudas nationellt, säger Lotta Lestander, Näringslivschef i Arjeplog. 

Utbildningen bedrivs på distans och är utformad för att vara så flexibel som möjligt för att man ska kunna arbeta parallellt med studierna. 

– Det känns jättebra att utbildningen startar nu. Vi ser ett stort behov av utbildningen. Alla som jobbar inom näringslivet i kommunen kommer från olika bakgrunder, och med den här utbildningen kan vi alla få en gemensam nämnare och vi får en jämnare kunskapsnivå. Samtidigt har ju alla ett behov av att utvecklas, säger Anne Enoksson, näringslivschef Arvidsjaur kommun och ordförande under 2022 i Region 10s Näringslivsgrupp.

Det är en certifieringsutbildning som säkerhetsställer kunskapsnivån bland näringslivsutvecklare och som är skapad efter vad kommunerna efterfrågar. Både vad gäller innehåll, omfattning och format.

– Utbildningen är till för alla oss som på olika nivåer jobbar med näringslivsfrämjande arbete. Ett sätt att skapa en slags lägsta nivå av den kunskap man behöver för att jobba med näringslivsfrågor. men också ett stöd i att utbilda nyanställda. Med ökad kunskap blir vi också ännu bättre på att stötta och hjälpa våra lokala företag. Vi är jätteglada att vi tio kommuner har format den här utbildningen där FEI varit en bra medspelare, lyhörda och snabba och vi är många som ser fram emot att gå utbildningen. Jag ska själv anmäla både mig och delar av min personal och vi vill gärna få komma igång så snart som möjligt, säger Lotta Lestander. 

Kategorier
Nyheter

Unga företagare får testa sina affärsidéer i sommar

En nyhet för i år är att Argentis i samverkan med Arjeplogs kommun och Youth Up North erbjuder feriearbete som sommarlovsentreprenör. De som går årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet kan fram till sista april ansöka om en av platserna. De som går vidare i processen får därefter ledning av unga erfarna coacher från näringslivet och hjälp med att driva eget.

– Vi diskuterade det här redan ifjol, så det känns roligt att det går att erbjuda i år, säger Lotta Lestander.

Både Argentis och Youth Up North kommer ha träffar med deltagarna under processen.

– Det ska bli så himla kul, vi är spända på att se vilka idéer som kommer fram. Vi hoppas att många ska söka.

Deltagarna får 2 500 kronor i startkapital och sedan är tanken att de ska tjäna pengar på sitt nystartade företag. Deltagarna kommer få börja med en fem dagar lång kick-off i Boden. Därefter får de företagarna support hela sommaren via fysiska träffar, telefon, e-post och andra digitala kanaler.

Har du en affärs- eller försäljningsidé? Vill du vara din egen chef och gillar utmaningar? Då kan du, på egen hand eller tillsammans med en kompis, driva eget under sommaren, som feriearbete. För mer information, kontakta Argentis 070-2802979, info@argentis.se

Kategorier
Okategoriserade

Företagarfakta

Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Norrbotten, 336 st. Detta enligt Företagarnas rapport Företagarfakta 2020.I rapporten finns mycket intressant att ta del av gällande näringslivet i Arjeplog.

Visst du att det är 13,7% av våra företag som ägs/drivs av kvinnor, det vanligaste yrket bland arjeplogarna är maskinförare, folkmängden i Arjeplog har minskat med 17,4 procent under perioden 2000-2018, totalt pendlar 348 personer från en annan kommun till Arjeplog, 150 invånare från Arjeplog arbetar i en annan kommun, 15 procent av Arjeplogs kommuns befolkning har minst en treårig eftergymnasial utbildning.

Etableringsfrekvensen i Arjeplog år 2018 låg på 11,6% vilket kan jämföras med 10,8 för riket (etableringsfrekvens= antal nystartadeföretag per 1 000 invånare) Detta och mycket annat spännande kan du läsa i rapporten Företagarfakta 2020:

Kategorier
Kunskap

Hållbarhet i praktiken

Vad kan du göra för att arbeta hållbarare ekologiskt, ekonomiskt och socialt?

Att du som företagare arbetar med hållbarhet i praktiken bidrar inte bara till att nå de globala hållbarhetsmålen. Det gör även att ansvarsfulla gäster, både inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan. En vinst för såväl företaget som lokalsamhället, djuren och naturen.

Dan Jonasson har de senaste 20 åren arbetat som ekoturism/hållbarhetsexpert i olika organisationer och som egenföretagare. Han är också fiskerikonsulent och har under många år arbetat med fiskevård, samiska vatten och sportfiske/fisketurism utveckling.  

Under det här webinaret delar han med sig av sin kunskap och ger praktiska råd kring hur du och ditt företag kan göra för att arbeta mer hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Under webinaret berörs bland annat:

  • Hållbarhetsarbete i praktiken.
  • Konkreta exempel på hållbarhetsåtgärder i företag
  • Certifieringar och märkningar. Vad finns och vad certifieras? Vad är nyttan?
  • Goda åtgärder på företag. Så gjorde vi!

Fundera gärna igenom din egen verksamhet och ta chansen att ställa dina frågor till en expert.

Föreläsare

Dan Jonasson
Hållbarhetskonsult, Fiskerikonsulent
Jonasson & Son

Datum och tid

Torsdag 24 februari kl 10.00 – 11.30

Sista anmälningsdag 22 februari

Kategorier
Nyheter

Egenföretagare i små kommuner har klarat sig bättre under pandemin

I dagarna har SCB har släppt statistik gällande hur företagen klarat sig under pandemin, där de jämfört antalet företag i slutet på 2019 med antalet i slutet på 2020. De konstaterar att företag på mindre orter klarat sig bättre än i storstäderna och att Norrbottens och Jämtlands län klarat sig bäst. Hårdast drabbade har företagen i Skånes och Stockholms län varit. En förklaring till det är branschsammansättningen skiljer sig åt.

En fördel som egenföretagarna i Arjeplog har haft under pandemin är att de ofta har flera verksamhetsben att stå på. All verksamhet är inte koncentrerad i en kärnverksamhet som i många företag på stora orter. Våra företag har ofta flera olika grenar i sina företag, vilket gör verksamheten mindre sårbar i kristider. Om en del av verksamheten faller bort finns det andra delar att syssla med och kanske till och med utveckla, säger Lotta Lestander, VD för Argentis.

Totalt minskade antalet företag i Sverige med 13 070 företag mellan 2019-2020, men här går Arjeplog mot strömmen. Arjeplog hade den tredje största procentuella ökningen av egenföretagare i Sverige under perioden.

Kategorier
Nyheter

Lokalengagemang möjliggör padelbana

Det är många arjeplogare som har hört av sig både till Argentis och Arjeplogs Kommun och undrat om det inte vore möjligt att ställa iordning en padelbana i Arjeplog. Så på initiativ av företagare i Arjeplog har Argentis via Leader Lappland 2020, sökt och beviljats ett projekt för att bygga en padelbana utomhus. Även Arjeplogs kommun, ASK och ungdomsprojektet Youth Up North är samverkansparter i satsningen. Tänkt placering för banan är intill tennis- och konstgräsplanen, bakom sporthallen på Strömvägen i Arjeplog. Beräknad kostnad är ca 900.000 kr vilket också är den summa som projektet har beviljats.

Jordbruksverket är den myndighet som hanterar sökta projektmedel via Leader, Förutsatt att de också ger sitt bifall är planen att börja bygga banan under våren så att vi ska kunna spela padel redan denna sommar, berättar Lotta Lestander, VD för Argentis.

Projektmedel via Leader Lappland är en förutsättning för att padelbanan ska bli av. Där krav som ställs för att sökta medel ska beviljas är just att satsningar och projekt sker i bredare uppslutning.

Jag tycker att det är extra roligt att det här är en satsning som vi gör många tillsammans men som också blir av utifrån initiativ från våra företagare. De driver inte bara företag de vill också bidra till lokalsamhället, att Arjeplog ska vara en bra plats att bo och leva på.
Det är värdefullt att det finns sådana här medel att söka som ger oss chansen att bredda utbudet av fritidsaktiviteter i Arjeplog till glädje och nytta för många invånare i olika åldrar.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X