Argentis historia

Argentis AB bildades 1996 genom ett initiativ från den dåvarande Arjeplogsgruppen, Länsstyrelsen i Norrbottens Län samt Arjeplogs Kommun. Arjeplogsgruppen hade som uppdrag att arbeta för att etablera företag inom Arjeplogs kommun, etableringar som skulle ersätta de arbetstillfällen som försvann då Laisvallgruvan lades ner.

Initiativtagarna vände sig till de största privata arbetsgivarna i kommunen för att diskutera förutsättningar, villkor och verksamhetsområden innan man enades om att bilda Argentis AB.

Ägarnas andelar:

  • Boliden Mineral 45,5 %
  • Skellefteälvens vattenregleringsföretag 22,7 %
  • Arjeplogs Kommun 22,7 %
  • Företagarna Arjeplog 9,1 %