Presentkort

Tillsammans med butiker och lokala företag har Argentis tagit fram ett så kallat ”arjeplogspresentkort”, dvs ett presentkort som inte är knutet till en specifik butik/ett specifikt företag utan går att använda hos alla som anslutit sig till att lösa in presentkortet.

Kortet säljs via Silvermuseet. Betalas med swish.

Hör av dig till Argentis om du vill ansluta din butik/ditt företag.

Hos följande butiker/företag kan du lösa in Arjeplogspresentkortet

Granns Järn & Bygg

Martins Möbler

Viltbutiken

Bröderna Sundström

Galtis

Kalles Kiosk & Spel

Silvermuseet

I’m Tatooing

Slagnäs Lanthandel

Rádnagård

GK’s Fiske

Bergmans Alluthyrning AB

Arjeplogs Mark & Teknik

Moosecamp Jutis – Kajaking