Kategorier
Etablera företag

Företagsklimatet enligt Arjeplogs företagare

Idag offentliggjordes resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att ta tempen på företagsklimatet i kommunerna.

Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Arjeplog på plats 102 i Sverige och tvåa i Norrbotten.

För Arjeplogs del har enkätsvaren blivit alltmer positiva sett över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, allmänhetens attityder till företagande samt information till företagen.

Områden där Arjeplogs företagare ser utvecklingsbehov är upphandling, infrastruktur (tåg, flyg och vägnät) samt tillgång på relevant kompetens.

På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har arjeplogsföretagarna svarat 3,7 på en sexgradig skala, vilket är näst högst i Norrbotten (efter Boden). Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige. Det är är tredje året i rad som företagen i Arjeplogs ranking är den näst högsta i Norrbotten.

– Vi är glada men inte nöjda efter vi tagit del av resultatet. Vi jobbar hela tiden för att förbättra dialogen och kommunikationen med våra lokala företagare för att fånga upp och i möjligaste mån tillmötesgå behov och önskemål som de har, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.

70 arjeplogsföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2021. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september.