Kategorier
Etablera företag

Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Arjeplog

Vi har haft besök av Hans Andersson från Svenskt Näringsliv som träffade politiker, tjänstepersoner och lokala företagare för att prata om årets Företagsklimat, en enkät som Svenskt Näringsliv årligen skickar ut till företag i kommunerna. Årets rankning släpps den 28 september, men Andersson berättade om vad de fått in för indikationer från företagen i Arjeplog.

De senaste åren har företagsklimatet i Arjeplog fått gott betyg och hamnat på en andraplats i rankingen i Norrbotten, men Anderson pekade på vilka områden som företagen är mindre nöjda med och vad företagen upplever blivit bättre. Några av de områden som företagen upplever blivit bättre är trygghet/brottslighet och information till företag. Områden som fått sämre betyg är bland annat infrastruktur, upphandling och konkurrens från kommunen.

Även om företagsklimatet i Arjeplog är relativt bra, så är företagsklimatet i Norrbotten över lag dåligt jämfört med övriga Sverige.

– Norrbotten har en negativ befolkningstillväxt och sämsta företagsklimatet i landet samtidigt som det är låg arbetslöshet och det görs miljardinvesteringar i regionen. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Den 28 september släpps resultaten av enkäten i sin helhet och vi kommer prata mer om den på vår företagarfrukost den 30 september. Om du vill vara med och lyfta dina åsikter om företagsklimatet, se till att svara på enkäten om du får den skickad till dig, Enkäten brukar skickas ut under januari- mars.