Kategorier
Etablera företag

”Attraktion”- att bygga hållbara samhällen i den gröna omställningen

Projektet North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen i samband med de stora investeringar för en grön omställning som nu sker. Swedish Lapland Visitors Board leder delprojektet ”Attraktion” och har därför haft en workshop i Arjeplog för att kartlägga de behov, önskemål och visioner som finns här. Ella Jonsson, Innovation Manager och Ulf Hägglund, Projektledare, ledde deltagarna från bland annat Lärcentra, Argentis, kommunledningsstaben och Hornavanskolan för att identifiera de mest kritiska områdena att arbeta med ur attraktivitetssynpunkt.

Projektet är indelat i fyra områden: attraktion, kompetens, fysisk planering och energi där Swedish Lapland Visitors Board leder delprojektet ”Attraktion”. Detta delprojekt kommer arbeta med inventering av plattformar och kanaler, digital distribution, identitetsskapande marknadsföring, kompetensutveckling av platsens styrka samt mottagarkapacitet, organisering av resurser för inflyttande och för att vara en attraktiv plats att stanna kvar på.

Under workshopen diskuterades vad som är Arjeplogs styrkor, som vi ska fortsätta att arbeta med, och vad som är Arjeplogs svårigheter och som håller oss tillbaka. En insikt som framkom under dagen var:

”Arjeplog upplever att det är lätt sprids negativa rykten och osanna berättelser om ”hur det är” i Arjeplog. Det finns en anda, ett beteende som gör att man lätt fastnar i en negativ retorik och spiral. Dessa negativa rykten och berättelser missgynnar utvecklingen i kommunen”

Nästa steg i projektet blir att testa en kampanj med fokus på PR som sprider en positiv bild av Arjeplog där den primära målgruppen är Arjeplogs egna befolkning och sekundär målgrupp är övriga norrbottningar.

Arjeplog måste också se över den digitala mottagarkapaciteten. Vad behöver Arjeplog utveckla och åtgärda för att säkerställa möjligheten att kunna rikta kommunikation till internationella inflyttare till kommunen?