Kategorier
Etablera företag Starta företag

Bra att veta

Den här broschyren är till för dig som är intresserad av att starta företag här. Här finns värdefull information om möjligheter och skyldigheter som företagare i Sverige och vad som gäller specifikt i den här delen av landet.

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

This brochure is for those who are interested in starting a company here. Here you will find valuable information about possibilities obligations as entrepreneurs in Sweden and what applies specifically in this part of the country.

Click on the image to download the brochure.