Kategorier
Etablera företag Starta företag

Bra att veta

Den här broschyren är till för dig som är intresserad av att starta företag här. Här
finns värdefull information om möjligheter och skyldigheter som företagare i Sverige
och vad som gäller specifikt i den här delen av landet.

This brochure is for those who are interested in starting a company here. Here
you will find valuable information about possibilities obligations as entrepreneurs
in Sweden and what applies specifically in this part of the country.