Kategorier
Kunskap

Bra att veta

Den här broschyren är till för dig som är intresserad av att starta företag här. Här
finns värdefull information om möjligheter och skyldigheter som företagare i Sverige
och vad som gäller specifikt i den här delen av landet.

This brochure is for those who are interested in starting a company here. Here
you will find valuable information about possibilities obligations as entrepreneurs
in Sweden and what applies specifically in this part of the country.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X