Personuppgiftspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter. Vi delar aldrig känslig information med tredje part utan ditt medgivande.

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du uppger

Du behöver anmäla dig som prenumerant för att få våra nyhetsbrev och andra mailutskick. När du anmäler dig ber vi dig om e-postadress och eventuellt företagsnamn. I andra sammanhang kan du också behöva uppge exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och organisationsnummer eller personnummer.

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in besöksstatistik på vår hemsida med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder vår hemsida sparas på Googles servrar.

1.2.1 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

– Information om hur du använder vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.2 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.3 Cookies och liknande teknik

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden eller e-post i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande aktiviteter.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna policy frågar vi först efter ditt samtycke.

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

4. Information som du delar

I vissa fall kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer.

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

6. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Argentis förutom i följande situationer:

6.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Argentis om du har tillåtit oss att göra det. Vi har sekretess och måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

6.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående samarbetspartners eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, till exempel vår revisionsbyrå. Detta sker i enlighet med våra anvisningar och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Argentis om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

– upptäcka, förhindra eller komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

7. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Argentis och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

8. Förändringar

Denna personuppgiftspolicy kan komma att förändras från tid till annan och alla förändringar kommer att publiceras på denna sida.