Kategorier
Kunskap

Hur förändrades resandet till Arjeplog under pandemin?

I dagarna presenterade SCB slutgiltiga inkvarteringsstatistiken för hela 2021. Trots en stark återhämtning har resandet till Arjeplog inte kommit upp till samma nivåer som innan pandemin. Andelen svenska resenärer har ökat jämfört med innan pandemin, men bortfallet av de utländska gästnätterna är fortfarande kännbar.

De senaste åren har gästnätterna i Arjeplog legat stadigt på en hög nivå. Därför blev konsekvenserna av restriktioner och stängda gränser högst påtagliga här. Även om andelen svenska resenärer har ökat under 2021 så kompenserar de inte för de stora tappet av utländska gäster där avsaknaden av norska gäster varit mest påtaglig.

– Totalt under 2021 hade vi en ökning av gästnätter på 14 procent jämfört med under 2020, vilket känns hoppfullt efter ett tungt 2020. Första halvåret av 2021 såg vi det största tappet av gästnätter, medan sommaren och hösten började närma sig nivåer av registrerade gästnätter innan pandemin. Det beror främst på en ökad inhemsk turism samt en ökning av affärsresor under hösten, säger Anna-Lena Le Goascogne, destinationsutvecklare på Argentis.

Norrbottningar rest på hemmaplan

Statistik från Telia visar att det är i första hand norrbottningar som rest runt i Norrbotten under sommarmånaderna, tätt följt av resenärer från närliggande regioner. Resenärer från södra delen av Sverige har klart minskat under pandemin.

– Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet eftersom statistiken nollställs var 24:e timme. Men jämför man antal förflyttningar under sommaren 2019 och sommaren 2021 har besök som påbörjats i till exempel Stockholmstrakten minskat med 23 procent, säger Maria Sirviö, utvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board, på Swedish Lapland Visitors hemsida.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X