Kategorier
Nyheter

Egenföretagare i små kommuner har klarat sig bättre under pandemin

I dagarna har SCB har släppt statistik gällande hur företagen klarat sig under pandemin, där de jämfört antalet företag i slutet på 2019 med antalet i slutet på 2020. De konstaterar att företag på mindre orter klarat sig bättre än i storstäderna och att Norrbottens och Jämtlands län klarat sig bäst. Hårdast drabbade har företagen i Skånes och Stockholms län varit. En förklaring till det är branschsammansättningen skiljer sig åt.

En fördel som egenföretagarna i Arjeplog har haft under pandemin är att de ofta har flera verksamhetsben att stå på. All verksamhet är inte koncentrerad i en kärnverksamhet som i många företag på stora orter. Våra företag har ofta flera olika grenar i sina företag, vilket gör verksamheten mindre sårbar i kristider. Om en del av verksamheten faller bort finns det andra delar att syssla med och kanske till och med utveckla, säger Lotta Lestander, VD för Argentis.

Totalt minskade antalet företag i Sverige med 13 070 företag mellan 2019-2020, men här går Arjeplog mot strömmen. Arjeplog hade den tredje största procentuella ökningen av egenföretagare i Sverige under perioden.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X