Näringslivsutveckling i Arjeplog & Arvidsjaur

Projektet med stort P är nu avslutat med goda resultat där insatserna till företagen varit många och vi näringslivskontor i Region 10 fortsätter att jobba tillsammans i samverkansformen framtagen under projekttiden. 

Under projektets gång har vi i Arvidsjaur och Arjeplog kunnat genomföra ett flertal insatser till företagen, där vi möjliggjort att:

  • 79 stk företag har fått behovsanpassade tjänster.
  • 43 stk företag har fått enskilda coachningar. 
  • 43 stk workshops är anordnade, med totalt 140stk deltagare. 
  • 37 stk inspirations och kunskapspass är anordnade med totalt 263 stk deltagare. 
  • Totalt har vi nått 129 stk företag med flera eller enskilda insatser i projektet. 

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten samt kommunerna med en total budget på 5 300 000:- och drevs som ett systerprojekt till näringslivsprojektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

Projektets mål var att Arjeplog och Arvidsjaur tillsammans med övriga kommuner i Region 10 (Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman) ska vara en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper. Där vi ville se fler växande företag inom Region 10. 

En samlad rapport om våra fina resultat i båda projekten finner du här: 

https://issuu.com/mojligheternasregion/docs/slutrapport_klart

Projektet pågick mellan 2019-01-17 – 2022-08-31.