Näringslivsutveckling i Arjeplog & Arvidsjaur

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Argentis AB och Näringslivsenheten, Arvidsjaur kommun. Ett systerprojekt till näringslivsprojektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region.

Projektet är ett regionalt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten. 

Projektets mål är att Arjeplog och Arvidsjaur tillsammans med övriga kommuner i Region 10 (Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Åsele, Malå och Storuman) ska vara en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper. Vi vill se fler växande företag inom Region 10. 

Våra delmål och fokusmoråden:

  • Företag i Arjeplog och Arvidsjaur har större kunskap än innan projektets start om hur de kan stärka sin förmåga till kapitalförsörjning.
  • Företag i Arjeplog och Arvidsjaur som står inför ett generations- eller ägarskifte har större kunskap och står bättre rustade inför denna omställning.
  • Fler företag i Arjeplog och Arvidsjaur ska sälja på en större marknad.
  • Fler företag i Arjeplog och Arvidsjaur ska jobba med innovativa processer.
  • Kompetensförsörjning. Företag i Arjeplog och Arvidsjaur har en ökad kunskap om hur de blir mer konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.
  • A-kommunerna bygger tillsammans strukturer och arbetsmetoder för att, utifrån kunskaper från de övriga fokusområdena, även utveckla de kulturella och kreativa näringarna.

Genom vårt arbetssätt och vår lokala närvaro kommer företagen att erbjudas en lättillgänglig rådgivning med en hög grundnivå av kompetens inom en bredd av områden. Projektet jobbar främst med informations-/kunskapsinsatser och coachning direkt till företagen. Vi erbjuder lokal och lättillgänglig rådgivning inkluderande för alla.

Projektet pågår mellan 2019-01-17 – 2022-08-31. I projektet arbetar Therese Stenvall.

 

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X