Kulturkraft

Ett tvåårigt Leader Lappland 2020-projekt som har till syfte att skapa förutsättningar för nya samarbeten och öka samverkan inom den kulturella kreativa sektorn, bland såväl företag och föreningar som privatpersoner.

Det vill vi uppnå genom att vara ute i lokalsamhället och föra dialog för att kunna kartlägga behov, skapa mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte. För att sedan kunna utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan.

Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner.

Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner. Finansieras av Leader Lappland 2020.

Projektet pågår mellan maj 2020 till våren 2022.

Projektledare för Kulturkraft är Harleen Kalkat.