Kategorier
Utveckla företag

Helårsanställning

Argentis har på uppdrag av näringslivet lagt upp denna sida så att företag kan samarbeta i syfte att skapa fler helårssanställningar av säsongsanställningar. Tanken är att företag kan samarbeta om personal för att säkerställa kompetensförsörjningen och erbjuda arbetstagaren en heltidsanställning. I dokumentet kan företagare annonserar om vilken kompetens som eftersökes eller kan samarbeta om med andra företag.