Samverkansplattform

För ökad forskning, utveckling & tillväxt

Projektet ”Samverkansplattform för ökad forskning, utveckling & tillväxt” var ett regionalt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten. Projektet syftade till att för näringslivet i Arjeplogs kommun tillgängliggöra samverkansmöjligheter med akademi och forskning, samt bidra till:

– en ökad förädlingsgrad
– att öka den generella utbildningsnivån
– fler investeringar
– ökad forskning kopplat till det lokala näringslivet
– fler nystartade företag
– ökad tillväxt

Projektet pågick till den 31/12 2021.

Projektledare för Samverkansplattform var Lotta Lestander.