Samverkansplattform

För ökad forskning, utveckling & tillväxt

Projektet ”Samverkansplattform för ökad forskning, utveckling & tillväxt” är ett regionalt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten. Projektet syftar till att för näringslivet i Arjeplogs kommun tillgängliggöra samverkansmöjligheter med akademi och forskning. Vi vill genom projektet bidra till:

– en ökad förädlingsgrad
– att öka den generella utbildningsnivån
– fler investeringar
– ökad forskning kopplat till det lokala näringslivet
– fler nystartade företag
– ökad tillväxt

Projektet pågår till den 31/12 2021.

Projektledare för Samverkansplattform är Lotta Lestander.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X