Övriga projekt

Flottningsminnen i Arjeplogs kommun

Projektet har sökts av Argentis tillsammans med Ånge Brygga Byaförening. Vi kommer även att samverka med Arjeplogs Allmänningsskogar. Projektet syftar till att dokumentera och bevara minnen från flottningsepoken i Arjeplogs kommun. Bilder ska samlas in och arkiveras och ljudinspelningar ska göras. Projektet avslutas 2020 med ett flottarcafé då allmänheten bjuds in och får ta del av minnen, historier och berättelser från flottningen. Finansieras av Region Norrbotten och Riksantikvarieämbetet.