Kategorier
Nyheter

Arjeplogs företagare tycker till om företagsklimatet

Idag offentliggjordes resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att ta tempen på företagsklimatet i kommunerna.

Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Arjeplog på plats 88 i Sverige och tvåa i Norrbotten.

För Arjeplogs del har enkätsvaren blivit alltmer positiva sett över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, allmänhetens attityder till företagande samt konkurrens från kommunens verksamheter.

Områden där Arjeplogs företagare ser utvecklingsbehov är infrastruktur (tåg, flyg och vägnät), skolans kontakt med näringslivet samt tillgång på relevant kompetens.

På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har arjeplogsföretagarna svarat 3,7 på en sexgradig skala, vilket är näst högst i Norrbotten (efter Boden). Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige.

59 arjeplogsföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2020. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september.


Har du idéer om hur vi ytterligare kan förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för att driva företag i Arjeplog? Välkommen att kontakta oss på Argentis.

Kategorier
Nyheter

Lavinutbildning för Arjeplogsföretagare

Sju företagare i Arjeplog har genomgått en lavinutbildning den 11 – 13 januari. De genomförde SVELAV PRO 1 – basutbildning för yrkesbruk. Argentis har hjälpt till att söka finansiering för utbildningen via Sparbanken Nord- Framtidsbanken

Syftet var att bidra till ett förhöjt säkerhetstänk och mer information kring laviner för företagare inom besöksnäringen som arbetar i Arjeplogsfjällen och på så sätt skapa en säkrare vistelse för våra besökare och även för lokalbefolkningen.

En av deltagarna, Joakim Armgren, Experience Arjeplog säger så här: ”Utbildningen var bra och för många var det en hel del nytt och nyttigt. Framförallt bara att väcka tanken att vi faktiskt verkar i lavinterräng i större utsträckning än vad man kan tro. Det är för oss också bra utbildning för att kunna hjälpa till med eventuella räddningsinsatser.”

Anton Holmlund på Sparbanken Nord i Arjeplog hälsar  ” Tack till alla ni kunder i Sparbanken Nord som gör det möjligt att genomföra satsningar som denna, bara genom att vara kund gör du det bättre att leva just här ”

https://www.sparbankennord.se/sparbanken-nord—framtidsbanken.html

Som avslutning vill vi bara berätta att detta gav mersmak och nu vidareutbildar sig några av de som deltog i januari ytterligare. Läs mer här: https://www.instagram.com/experiencearjeplog/

Kategorier
Nyheter

Arjeplog och Argentis del i fortsatt satsning på besöksnäringen

Besöksnäringen är en av Arjeplogs största näringar, och också en av de näringar som påverkats mest av Covid 19-pandemin.

Nu står det klart att Tillväxtverket skjuter till medel från EU:s regionalfonder för att stötta de krisande besöksnäringsföretagen i regionen Swedish Lapland. Kommunerna, regionerna och privata finansiärer satsar lika mycket för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av branschen.

– Vi formerar oss för att möta den nya situationen, som kommer präglas av ännu tuffare konkurrens. En stor del av det handlar om att hjälpa företagen, vilket de här medlen kommer möjliggöra, berättar Andreas Lind, vd på Swedish Lapland Visitors Board. 

Konkret innebär Tillväxtverkets insats att de dubblar de medel som Region Norrbotten, Region Västerbotten, kommunerna och Sparbanken Nord – Framtidsbanken investerar. Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland – ett regionalt samverkansprojekt som Arjeplog är en del av – förlängs med ytterligare två år.

Aktiviteter som exempelvis visningsresor för turoperatörer, pressbearbetning, produktutveckling, marknadsbearbetning, marknadsanalyser och digitala kampanjer erbjuds företagen via projektet.

Kategorier
Nyheter Pressmeddelanden

All time high för Arjeplogs företagsklimat

När Svenskt Näringsliv idag offentliggör resultatet från sin årliga ranking av företagsklimatet står det klart: Arjeplog har näst bäst företagsklimat i Norrbotten! Arjeplogs kommun är dessutom utsedd till årets klättrare i Norrbotten, efter att ha förbättrat sin ranking med 77 platser jämfört med föregående år.

– Riktigt kul! Vi jobbar hela tiden för att förbättra dialogen och kommunikationen med våra lokala företagare för att fånga upp och i möjligaste mån tillmötesgå behov och önskemål som de har. Det här är en signal på att Arjeplog är på rätt spår, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.

Älvsbyn har högst ranking av norrbottenskommunerna på plats 85 i Sverige, följt av Arjeplog på plats 88 och Boden på plats 90. Rankingen är ett resultat av tre parametrar: En enkät som går ut till slumpässigt utvalda företag med minst en anställd, företagens samlade omdöme av företagsklimatet i kommunen samt statistik från SCB och UC.

Arjeplogs resultat är det bästa sedan man började med rankingen år 2001, och även för Norrbotten som helhet har det gått mycket bra.

– För första gången sedan rankingen startade för 20 år sedan har vi tre Norrbottenskommuner på topp-100 listan, Älvsbyn, Arjeplog. Glädjande är att åtta av 14 kommuner klättrar i listan, säger Hans Andersson på Svenskt Näringsliv Norrbotten.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Arjeplog fortsätter, men rankingen är ett tydligt tecken på att kommunens tjänstemän, politiker, Argentis och företagarna själva har ett gott samarbete.

– Det här är en utmärkelse vi får vara stolta över tillsammans, säger Lotta Lestander.

Arjeplogs rankingutveckling 2008-2020

Kategorier
Kunskap Nyheter

Steget Vidare

”Steget vidare” riktar sig till dig som driver ett etablerat företag och har ambition att få företaget att utvecklas och växa.

Genom coachinginsatser från Almi Nord, enskilt och i grupp, får du stöd i att analysera företagets nuläge, sätta mål och att hitta vägarna för att nå dina mål. Detta är en möjlighet för dig som önskar utveckla ditt företag!

Vi jobbar genom 3 moment, och under processen kommer vi att ha totalt 4 helgruppsmöten. Mellan helgruppsmötena kommer du att få enskild coaching. Helgruppsmötena omfattar 2,5 timme och hålls till stor del digitalt.’

Första träffen kommer att vara den 29 september klockan 13:00. Vi kommer att sätta tider för resterande möten då. De enskilda mötena med coachen bokas på tider som passar företag/coach.

Moment 1: Företagets nuläge och omvärld
Analys av nuläget; kunder och erbjudanden, affärsmodell och faktorer som påverkar.

Moment 2: Mål och vägval
Diskussion kring vision och företagets ”vad” och ”varför”. Dialog om framtida mål på 3-5 års sikt.

Moment 3: Handlingsplan och ekonomi
Definition av de viktigaste aktiviteterna för att nå ditt/ert mål, även inkluderat finansieringsbehov.

Låter detta intressant?

Inkom med er anmälan SENAST ONSDAG 23 SEPTEMBER!

Anmäl dig via länken: https://forms.gle/F2b4uHPm2L2btEd66

Kategorier
Nyheter Pressmeddelanden

Pandemins effekter påverkar Arjeplogs boendeanläggningar

Coronaviruset och covid-19 har gjort att resandet har minskat kraftigt runtom i världen, och även Arjeplog påverkas. Reserestriktioner runtom i världen och stängd gräns mot Norge har gjort att SCB:s statistik för antalet kommersiella övernattningar, gästnätter, har rasat markant. Samtidigt säger flera besöksnäringsföretagare i Arjeplog att sommaren varit bättre än förväntat.

– Förra året kunde vi glädjas åt rekordsiffror här i Arjeplog och nu upplever vi ett mycket stort tapp i statistiken, vilket är i linje med hur det ser ut för resandet i hela världen just nu. Vi har många besöksnäringsföretag i kommunen, med olika förutsättningar, så därför skiljer sig statistiken från fall till fall och vissa har tappat mer än andra.  För en del företag har det trots allt varit en bättre sommar än förväntat, säger Anna-Lena Le Goascogne som är destinationsutvecklare i Arjeplog.

På Sandvikens Fjällgård nära gränsen mot Norge har man, coronapandemin till trots, haft fler besökare i år än tidigare år.

– Kurvan för antal besökare har faktiskt gått uppåt, tack vare de svenskar som kommit hit. Men våra kära grannar i väst betyder mycket och den stängda gränsen har gjort att vi har haft ett ganska stort omsättningstapp. Ändå har vi haft den lönsamheten vi behövt. Styrkan ligger i att vi är små, de större anläggningarna har nog haft det lite tuffare, säger Sandvikens ägare Michael Kostet.

Juli är den månad då Arjeplog traditionellt har som flest besökare, och under perioden maj-juli 2020 har antalet gästnätter i Arjeplogs kommun minskat med 72% jämfört med rekordåret 2019, enligt SCB:s senaste statistik. Ett av de företag som påverkats är Silver Resort, som driver både hotell, camping och stugby i Arjeplogs samhälle.

– Silver Resort har tyvärr inte känt av den så kallade ”hemestereffekten” sommaren 2020. Covid-pandemin har haft en stark påverkan i och med gränsstängningen mellan Norge och Sverige, och som en följd av det har vi minskat omsättningen med 84% under juni-september gentemot förra året, säger Stefano Vigolo, VD på Silver Resort.

Även Hornavan Hotell har påverkats, men hotellchef Emelie Samuelsson upplever ändå att sommaren gått bättre än förväntat.

– Vi siktade egentligen på en rekordsommar i år men så blev det inte, av förklarliga skäl. Vi har tappat mycket beläggning men samtidigt har det gått förhållandevis bra och vi har haft gäster varje natt hela sommaren.

Den pågående krisen har gett branschen många lärdomar. Med det som grund planerar nu näringslivsbolaget Argentis tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board och andra lokala destinationer i regionen för att frigöra resurser till att stötta företagen ännu mer.

– Vi har stor tilltro till våra besöksnäringsföretag, de är duktiga och har länge gått från klarhet till klarhet. Från Argentis sida stöttar vi företagen på alla sätt vi kan för att hjälpa dem att ta sig igenom det här. Det är vår ambition att de ska kunna återhämta sig så snabbt som möjligt och i slutändan bli ännu starkare än innan pandemin, säger Anna-Lena Le Goascogne.

Att hjälpa företag att söka ekonomiskt stöd är en naturlig del i Argentis dagliga verksamhet, och man har under året intensifierat sina insatser ytterligare. Man har bland annat haft mer frekvent kontakt med de lokala företagen och aktivt arbetat med att hjälpa så många företag som möjligt att söka det omställningsstöd som Skatteverket utlyste i juni. Omställningsstödet var då för företag som tappat omsättning under mars och april, men nu meddelar regeringen att man förlänger stödet till att även omfatta maj, juni och juli, vilket gläder Stefano Vigolo.

– Ja, det är jätteviktigt för att vår bransch ska kunna överleva.

I Arjeplog har man ännu inte haft några konkurser kopplade till coronapandemin. Lotta Lestander, VD på Argentis, ser hoppfullt på tiden efter pandemin och reflekterar över varför det är så att man klarat sig förhållandevis bra.

– Många av våra företagare är organiserade så att de istället för en kärnverksamhet ofta har flera olika ben att stå på, vilket i ett sådant här läge kan göra dem lite mindre sårbara. Det är tydligt att besöksnäringen är en av de branscher som påverkats av coronapandemin men vi försöker se positivt på framtiden. Arjeplog, med sitt rika natur- och friluftsliv, har mycket att erbjuda besökare året om.

Destinationsutvecklare Anna-Lena Le Goascogne instämmer.

– Arjeplog är ett attraktivt resmål för de som vill vara ute i naturen och vi kommer säkerligen att slå nya besöksrekord igen i sinom tid.

Kategorier
Nyheter

Regeringen förlänger omställningsstödet

Regeringen har beslutat om att det omställningsstöd som lanserades i juni för företag som tappat omsättning i mars och april förlängs, och numera omfattar även maj, juni och juli.

Tanken med stödet är att det ska hjälpa företagen att klara sig igenom den mest akuta delen av krisen, samtidigt som de kan ställa om sin verksamhet för att anpassa sig efter rådande förhållanden.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget tappat mer än 40 procent av sin omsättning jämfört med året innan. I juni och juli krävs det att man tappat 50 procent av omsättningen från 2019.

Företagen kan få omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj–juli 2020. I maj är maxbeloppet 75 miljoner kronor per företag, i juni och juli max 150 miljoner kronor.

Läs mer hos SVT nyheter.

Kategorier
Nyheter

"Tiotusingen" – nytt stöd för föreningar

Nu lanserar Sveaskog ett nytt stöd, på upp till 10 000 kr, för föreningar i inlandskommunerna i Norrbotten och Västerbotten.

Pengarna ska användas till att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt för förbättrad livsmiljö i lokalsamhället.

Läs mer och ansök om stöd till din förening på sveaskog.se/sponsring.

Kategorier
Nyheter

Möjlighet till omställningsstöd

Kraftigt minskad omsättning till följd av coronaviruset? Om du som företagare tappat mycket omsättning under 2020 på grund av corona kan du söka omställningsskydd från Skatteverket till och med den 31 augusti.

Vilka kan söka?

För att kunna söka måste företaget:

  • Visa på nettoomsättning på 250 000 kr
  • Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019
  • Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19
  • Ha godkänd F-skatt

Hur stort kan stödet bli?

Storleken beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat och är mellan 5000 kr och 150 miljoner och stödet ska täcka företagets fasta kostnader.

Hur ansöker man?

Du ansöker om omställningsstödet i en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se.

Mer information om omställningsstödet och hur du söker  kan du läsa på skatteverket.se under coronainformation

Vill du ha hjälp med din ansökan eller har frågor så är du välkommen att kontakta oss på Argentis.

Kategorier
Nyheter Pressmeddelanden

Ett bra år för företagsklimatet i Arjeplogs kommun

När Svenskt Näringsliv utvärderat resultatet av sin årliga enkät om företagsklimatet, som företag runtom i Sverige svarat på, står det klart att Arjeplog har ett mycket bra år.
Företagens samlade bedömning av företagsklimatet ligger på 3,7 vilket är det tredje högsta i länet efter Boden och Älvsbyn som båda har 3,8. Även sett till Sverige som helhet står sig Arjeplogs siffra mycket starkt, då snittet i landet är 3,4. Hans Andersson på Svenskt Näringsliv i Norrbotten beskriver Arjeplogs poäng som ”en raket”.
Även när det gäller kommunens service och bemötande får Arjeplog ett högt betyg av sina företagare: 3,6 poäng, vilket är högre än både rikssnittet och föregående års poäng.
– Att företagsklimatet i en kommun är gott är viktigt för att näringslivet ska utvecklas. Vi har lagt ner en hel del arbete internt för att förbättra företagsklimatet och att företagarna ger ett bättre sammanfattande betyg än föregående år är ett kvitto på att vi är på rätt väg, vilket känns väldigt motiverande, säger Lotta Lestander, VD på Argentis.
Enkätsvaren har inhämtats under januari-mars 2020 och 60 av Arjeplogs företag har svarat. Se mer på Svenskt Näringslivs hemsida.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X