Kategorier
Okategoriserade

Transportstyrelsen inleder stor rekryteringsinsats

Transportstyrelsen ska bygga ett nytt vägtrafikregister och inleder nu en stor rekryteringsinsats. Det öppnar upp för nyanställningar på kontoret i Arjeplog.

Ett av Transportstyrelsens tolv kontor ligger i Arjeplog och myndigheten öppnar för att anställa på alla verksamhetesorter.

Prognosen är att vi behöver tillsätta 100-talet tjänster i närtid och sannolikt ännu fler året därpå, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör och uppdragsansvarig på Transportstyrelsen.

Det omfattande it-projektet beräknas kosta cirka två miljarder och pågå under tio år. Det svenska bil- och körkortsregistret datoriserades under tidigt 70-tal och behöver nu bytas ut mot ett mer modernt vägtrafikregister.

En stor del handlar om it-relaterade tjänster, men även inom andra områden. Majoriteten handlar om nyanställningar även om interna rekryteringar också kommer göras.

Vi behöver rekrytera brett för att klara våra behov. Därför är det naturligt att vi tittar på vilka kompetenser som finns på alla de orter där Transportstyrelsen är verksam. Vi vill också, utifrån de förväntningar som ställs på oss som arbetsgivare, erbjuda flexibla arbetsformer, säger Ingrid Cherfils.

(Text: pitea-tidningen.se)