Kategorier
Nyheter

Arjeplogs företagare tycker till om företagsklimatet

Idag offentliggjordes resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att ta tempen på företagsklimatet i kommunerna.

Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Arjeplog på plats 88 i Sverige och tvåa i Norrbotten.

För Arjeplogs del har enkätsvaren blivit alltmer positiva sett över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, allmänhetens attityder till företagande samt konkurrens från kommunens verksamheter.

Områden där Arjeplogs företagare ser utvecklingsbehov är infrastruktur (tåg, flyg och vägnät), skolans kontakt med näringslivet samt tillgång på relevant kompetens.

På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har arjeplogsföretagarna svarat 3,7 på en sexgradig skala, vilket är näst högst i Norrbotten (efter Boden). Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige.

59 arjeplogsföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2020. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september.


Har du idéer om hur vi ytterligare kan förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för att driva företag i Arjeplog? Välkommen att kontakta oss på Argentis.

Information för företagare gällande Covid-19 och rådande pandemi.

X